Funkcionality a péče

Jak používat quartzové hodinky

Výměna baterie: Baterie by měla být vyměněna u autorizovaného prodejce Wenger nebo v servisním centru. Nesnažte se baterii vyměnit sami. Je velice důležité, aby byl servis vašich hodinek proveden v autorizované prodejně, k zachování záruky a provedení testu voděodolnosti.
Servis u neautorizovaných prodejců vede ke zrušení platnosti záruky.

Indikátor životnosti baterie: Na vybraných modelech naleznete indikátor životnosti baterie (EOL), který upozorní na výměnu baterie. V takovém případě se vteřinová ručka 4 vteřiny nehýbe a pak skočí na správný čas. U digitálních displejů značí výměnu baterie indikátor, který začne blikat. EOL indikátor vydrží přibližně jeden týden, pak se hodinky zastaví.

Životnost baterie: Naše quartzové hodinky jsou napájeny baterií. Životnost baterie je přibližně 24 měsíců od data montáže nebo posledního servisu. Životnost baterie závisí na několika faktorech. Pro příklad, hodinky s chronografem spotřebují více energie než klasické hodinky.   

 

Jak používat hodinky ve vodě

Klasifikace voděodolnosti:
Hodinky jsou klasifikovány dle jejich stupně odolnosti vůči vodě. Podívejte se na informace o voděodolnosti na uzávěru pouzdra vašich hodinek Wenger a využijte níže uvedenou tabulku voděodolnosti:

Záruka voděodolnosti: Voděodolnost vašich hodinek nemůže být garantována na dobu neurčitou, neboť spoje mohou stárnout, korunka a tlačítka musí snášet nárazy a mění se klima či teplota okolí. Proto doporučujeme, abyste si voděodolnost vašich hodinek nechali zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku Wenger každých 18 měsíců nebo kdykoliv dojde k jejich otevření.

Důležité: Nikdy nepoužívejte tlačítka či korunku pod vodou. Ujistěte se, že je oboje ve své poloze a zajištěno.

 

Jak hodinky čistit

Čištění: Pro zachování atraktivního vzhledu hodinek, pravidelně očistěte pouzdro a pásek lehce mýdlovou vodou, následně opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným hadříkem.

Jemný kartáček: Své hodinky můžete také čistit jemným kartáčkem na zuby. Ujistěte se, že jste vybrali kartáček s jemnými vlákny, abyste nepoškrábali pouzdro nebo pásek.

Kožený řemínek: Prvním krokem údržby koženého řemínku je opláchnutí pod tekoucí vodou a následně ho lehce vydrhněte jemným kartáčkem s troškou mýdla. Utřete jemným hadříkem a nechte uschnout. Uchovávejte čerstvě očištěný pásek mimo zdroje tepla.


Péče o pásek

Originální kožený řemínek Wenger má životnost 12 až 18 měsíců při běžném nošení. Životnost závisí na mnoha faktorech jako například kyselost pokožky, pocení, kontakt s chemikáliemi, povětrnostní podmínky, klima a vlhkost. Pro příklad, kontakt s vodou či jinou tekutinou může zkrátit životnost pásku.

Abyste svůj kožený pásek udrželi v dobrém stavu doporučujeme, abyste hodinky odkládali před sprchováním a plaváním.

Pokud máte velmi aktivní životní styl, zejména pokud se často koupete ve slané vodě nebo se silně potíte, doporučujeme vám ocelový tah nebo gumový pásek.

Barva a pružnost koženého řemínku se může časem a vystavením vnějším vlivům měnit.

 

Když hodinky nenosíte

Suché místo: Udržujte své hodinky na bezpečném a suchém místě. Aby se zabránilo jakémukoli poškození, doporučujeme hodinky uložit do původní krabičky Wenger nebo do měkkého pouzdra.

Přesnost: Nechejte strojek několik dní běžet, aby se obnovila jeho původní přesnost.

Luminiscence: Číselníky a ručky hodinek Wenger jsou ošetřeny povlakem Super-Luminova. Aby hodinky a ručky zůstaly luminiscenční za špatných světelných podmínek, musí být vaše hodinky vystaveny jasnému světlu (denní / umělé světlo).

 

Čemu se vyhnout

Nevystavujte chemikáliím, rozpouštědlům nebo plynům, protože by mohly způsobit poškození, změnu barvy a poškození pouzdra.

Nenanášejte žádné kosmetické produkty či parfémy na pouzdro, kožený řemínek nebo kovový tah hodinek.

Chraňte před vysokými teplotami a silnými magnetickými poli.

 

Během cestování

Před dovolenou: Abyste zabránili vniknutí vody či prachu do vašich hodinek, měli byste se ujistit, že během posledních 18 měsíců prošly testem voděodolnosti.

Na letišti: Pro ochranu vašich hodinek před magnetismem doporučujeme, abyste si je sundali před bezpečnostní kontrolou.

 

Před sprchováním / plaváním apod.:

  • Zkontrolujte, zda je korunka plně zatlačena nebo uzamknuta proti pouzdru, aby byla zachována voděodolnost.
  • Pro ochranu vašeho koženého řemínku před deformací či zabarvením, se vyvarujte přímého kontaktu s vodou.
  • Pro časté nebo dlouhodobé používání ve vodě doporučujeme ocelový tah nebo gumový pásek.

Po každém vystavení slané vodě hodinky opatrně opláchněte ve sladké vodě a poté je osušte.

Kondenzace: Náhlá změna teploty může způsobit kondenzaci pod sklíčkem. To nijak neovlivňuje funkce hodinek a brzy samo o sobě zmizí. Znamená to však, že voděodolnost vašich hodinek slábne a doporučujeme vám se poradit u vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce Wenger.

Teplé podmínky:

  • Teploty nad 60 °C mohou mít výrazný vliv na mechanismus a životnost baterie.
  • Vysoké teploty způsobují změnu barvy a mohou zkrátit životnost koženého řemínku. Nedoporučujeme hodinky vystavovat extrémním klimatickým podmínkám.
  • Intenzivní světlo: Může dojít k rychlejšímu stárnutí materiálů použitých ve vašich hodinkách Wenger, jako například nátěr, plast, guma a kůže.

Chladné podmínky:

  • Ve studeném prostředí doporučujeme hodinky mít stále na zápěstí, aby zůstaly co nejblíže tělesné teplotě.
  • V teplotách pod bodem mrazu může olej v mechanismu hodinek ztrácet svou tekutost a způsobit zpomalení chodu.